dilluns, 25 de gener de 2010

ACTA DE LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA CONSULTA A LA TORRE DE FONTAUBELLA

Dades de la reunió:

Data: 17 de gener de 2010
Hora: 19,00 h
Lloc: Sala del cinema

Assistents:
Josep Amaro Cubells (president), Eugeni Huguet Mendizabal (tresorer), Iolanda Pallejà Llaberia, Pilar Domènech Subirats, Joan Mas Salsench, Pedro Barzano Martínez, Ester Olmedo Pujol, Bernabé Carbó Tudela, Virginia Alonso Guerra, Rosa Mas Escoda, Manel Zamora Rofes, Joan Sabaté Sabaté, Manuel Zamora Turón, Miquel Olmedo Diaz, Joan Martorell Sellés i Albert Sabaté Rull (secretari).

Acords:

1. S’aprova l’acta fundacional de La Torre de Fontaubella Decideix

2. S’acorda aprovar el Manifest a favor de les consultes per la independència, que s’adjunta a l’acta,
3. S’acorda elaborar les següents notes de premsa:
• Constitució de la comissió ciutadana i presentació de la moció a tràmit a l´ajuntament municipal.
• Aprovació de la moció al Ple Municipal amb el resultat de la votació de l´organ de govern del municipi.
• Fet o esdeveniment que pugui ser notícia i incideixi positivament en el procés de la consulta (una conferència, els actes que es portin a terme el dia de la consulta, etc)
• Fer públic el resultat de la consulta del dia 28 de febrer.

4. S’acorda presentar la plataforma de La Torre de Fontaubella Decideix el dia 6 de febrer amb la participació de Jaume Renyer i Albert Pereira.

5. S’acorda que a la propera reunió es concretarà la logística per realitzar la consulta i les activitats lúdiques que es duran a terme.

6. S’acorda que el vot anticipat es realitzarà el dia 20 de febrer.

7. S’acorda, que per tal de recaptar fons, es faran samarretes, una rifa i s’acceptaran donacions.

A les 21,00 h. es dona la sessió per acabada, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada